Crèdits

Autoria i manteniment: Josep Miret i Anton Ferret

Suport tècnic i allotjament: Ribes Internet

(c) de la bibliografia: Josep Miret i Anton Ferret

(c) de les obres que se citen: els seus autors respectius

Si hi teniu qualsevol objecció per motius de drets d’autoria, us agrairem que ens escriviu a l’adreça bibliografia@ribes.org.

Sant Pere de Ribes, 2012 (2016)